Bagaimana remaja menggunakan handphone mereka?


Hasil kajian dibuat oleh pew Internet Research, Flowtown.com mengabungkan semua maklumat dalam satu gambar rajah atau dikenali sebagai 'infographics' menjelaskan bagaimana remaja menggunakan handphone mereka.Pengkajian ini merangkumi maklumat tentang kadar remaja menggunakan telefon mereka, penggunakan handphone untuk online, teks dan mengakses halaman komuniti sosial. Ternyata remaja wanita mengatasi lelaki dalam semua aspek~

InfoGraphics
YouTube Facts & Figures


via Flowtown